Mededeling aan de redacties: Zomerfotosessie 2021

Geschreven door Redactie
Mededeling aan de redacties: Zomerfotosessie 2021

Vrijdagochtend 16 juli 2021 vindt bij Paleis Huis ten Bosch een fotosessie plaats met Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Catharina-Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane.

Er worden maatregelen getroffen om de fotosessie te kunnen laten plaatsvinden, binnen de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Om toegang te krijgen tot de zomerfotosessie is het noodzakelijk dat elke bezoeker een geldig coronatoegangsbewijs kan laten zien. Dit kan met een vaccinatie-of herstelbewijs of een recent negatieve test via Testen voor Toegang, 40 uur voor aanvang. Meer informatie over testen voor toegang is te vinden op www.testenvoortoegang.org. Bij een te grote mediabelangstelling wordt een beperkte toelatingsregeling gehanteerd, waarbij nationale media voorrang krijgen.

Na afloop van de fotosessie worden verslaggevers in de gelegenheid gesteld het Koninklijk Paar enkele vragen te stellen.

Media die zich voor de fotosessie willen accrediteren, kunnen zich tot uiterlijk maandag 12 juli 09.00 uur per e-mail aanmelden bij de Rijksvoorlichtingsdienst, afdeling Communicatie Koninklijk Huis, rvd.pers.kh@minaz.nl. U wordt verzocht uw naam, geboortedatum, adres, naam van het medium, functie, telefoonnummer en e-mailadres door te geven. Freelancers kunnen zich alleen aanmelden via een opdrachtbrief/e-mail van hun opdrachtgever.

Uitgangspunt voor deelname aan deze fotosessie is dat media de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis respecteren. Dit geldt ook voor publicatie van beeldopnamen door derden gemaakt (zie ook informatie over bescherming persoonlijke levenssfeer op www.koninklijkhuis.nl).

Woensdag 14 juli ontvangen de geaccrediteerde media per e-mail nadere informatie over de gang van zaken rondom de fotosessie en de werkwijze met betrekking tot Testen voor Toegang.

Onze Ambassadeurs