Aanvragen reisdocumenten niet mogelijk op 29 juli en vrijdag 30 juli

Geschreven door Redactie

Op 2 augustus 2021 komt er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Vanwege de invoering van het nieuwe model is het niet mogelijk om donderdag 29 juli 2021 vanaf 11.30 uur en vrijdag 30 juli 2021 (de hele dag) paspoorten en identiteitskaarten aan te vragen. Er kunnen dan ook geen SPOED aanvragen worden verwerkt.

Inwoners die met spoed een reisdocument nodig hebben, wordt een nooddocument geadviseerd. De Koninklijke Marechaussee geeft nooddocumenten onder strikte voorwaarden af. Kijk daarvoor op de website van de Rijksoverheid. Er kunnen wel paspoorten en identiteitskaarten worden afgehaald bij het gemeentehuis.

De nieuw vormgegeven kaart bevat een EU-vlag met de letters NL, een nieuw Kinegram (een transparant beeld), 2 vingerafdrukken van de houder en het BSN nummer in de QR-code op de achterzijde van de kaart. Hiermee voldoet de identiteitskaart aan de eisen van de Europese verordening en de toezeggingen aan de Tweede Kamer. Dit houdt in dat in de chip van de identiteitskaart vanaf 2 augustus 2021 2 verplichte vingerafdrukken van de aanvrager wordt opgenomen. Voor de opname van de vingerafdrukken zullen dezelfde regels en uitzonderingen gaan gelden als nu voor de paspoorten.


Onze Ambassadeurs