PS vergaderen hybride over plannen voor 2022

Geschreven door Redactie
PS vergaderen hybride over plannen voor 2022

Statenleden en Gedeputeerde Staten spreken tijdens de algemene beschouwingen van 8 november 2021 over de plannen van de provincie Noord-Holland voor 2022.

De algemene beschouwingen zijn een belangrijk onderdeel van de Statenvergadering van 8 november. Daarbij spreken de leden van Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) over de begroting en de plannen van GS voor 2022. De begroting laat zien wat GS in 2022 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. In de agenda staat meer informatie over de besluiten die voorliggen bij de Provinciale Statenvergadering van 8 november 2021.

Publieke tribune gesloten

De Provinciale Statenvergadering van 8 november vindt plaats in de Statenzaal van Paviljoen Welgelegen in Haarlem. Om mogelijk te maken dat de Statenleden zoveel mogelijk fysiek aan deze vergadering kunnen deelnemen en daarbij zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te kunnen houden, is de publieke tribune die dag gesloten. Een deel van de Statenleden vergadert digitaal mee vanuit huis. Dat heeft het presidium van PS besloten vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de politieke partijen en wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning. Journalisten kunnen de vergadering bijwonen in de Statenzaal in Haarlem.
Onze Ambassadeurs