Groen licht voor regionale samenwerkingsagenda Kop

Geschreven door Redactie
Groen licht voor regionale samenwerkingsagenda Kop

De 4 Kop gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) en de provincie Noord-Holland gaan de komende 4 jaar weer samenwerken op regionale opgaven.

Het doel is het behoud en de groei van een goede woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en mensen die verblijven in de Kop van Noord-Holland.

Hiervoor hebben de colleges ‘groen licht’ gegeven. Al eerder boekten deze 5 organisaties samen mooie resultaten in het inmiddels beëindigde programma ‘De Kop Werkt’. Vanuit deze nieuwe samenwerkingsagenda willen de betrokken organisaties hierop graag voortborduren en zich verder inzetten voor een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Doelen

De gezamenlijke ambitie is dat de Kop zich verder ontwikkelt tot een dynamisch en vitaal gebied, een bloeiende innovatieve economie met interessante woonmilieus, een gezonde leefomgeving van hoge kwaliteit en als een mooie trekpleister. Met deze samenwerkingsagenda willen de 5 organisaties uitvoering geven aan de regionale opgaven. Deze opgaven zijn gekoppeld aan thema’s als: Energie & Duurzaamheid, Klimaatadaptatie, Arbeidsmarkt & Onderwijs, AGRI | Agribusiness, Recreatie & Toerisme, Wonen & Werken en Mobiliteit & Bereikbaarheid. Concrete opgaven zijn:

  • Energie & Duurzaamheid: Inzet voor verbetering van de energie infrastructuur voor de warmtetransitie bij inwoners en bedrijven.
  • Klimaatadaptatie: Maatregelen die inwoners kunnen nemen om wateroverlast tegen te gaan. En maatregelen die bij nieuwbouw direct toegepast kunnen worden, zodat woningen toekomstbestendig zijn.
  • Wonen & Werken: Het realiseren van (extra) woningen en afstemming rond mogelijke bedrijventerreinen.
  • Recreatie & Toerisme: Het aantrekkelijker maken van recreatieparken.

Onze Ambassadeurs