Ooit was het lichtbaken over bijna alle kusten te vinden.

Geschreven door Redactie
Ooit was het lichtbaken over bijna alle kusten te vinden.

De Vuurtorendag, die jaarlijks op 7 augustus wordt gehouden, eert het baken van licht dat honderden jaren lang de veiligheid en beveiliging van schepen en boten op zee symboliseerde.

Een vuurtoren wordt beschreven als een toren, gebouw of elk ander type constructie dat is ontworpen om licht uit te stralen van een systeem van lampen en lenzen en dat wordt gebruikt als navigatiehulpmiddel voor maritieme piloten op zee of op de binnenwateren.

Een vuurtoren heeft meerdere doelen, zoals het markeren van gevaarlijke kustlijnen, gevaarlijke scholen en riffen die veilige toegang tot havens bieden. Ze bieden ook luchtgeleiding. Ooit verlicht door open vuur en kaarsen, worden ze nu helder verlicht door elektrische of olielampen. Het aantal vuurtorens neemt echter af. Onderhoud is duur en moderne elektrische navigatiesystemen vervangen ze.

Onze Ambassadeurs