Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordeningen Noord-Holland

Geschreven door Redactie
Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordeningen Noord-Holland

In de Omgevingsverordeningen Noord-Holland 2020 (OV NH2020) en Noord-Holland 2022 (OV NH2022) is benoemd in welke gebieden welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden.

In enkele van deze zogeheten werkingsgebieden worden de grenzen gewijzigd. Deze aanpassingen worden ter inzage gelegd, iedereen kan erop reageren.

In een aantal werkingsgebieden, zoals Bijzonder Provinciaal Landschap, Glastuinbouw concentratiegebied en Industrieterrein van provinciaal belang, wil de provincie de grenzen aanpassen. Het gaat om verschillende soorten wijzigingen: van aanpassingen van de grenzen daar waar die niet overeenkomen met de werkelijke situatie, tot wijzigingen die zijn verzocht door provinciale partners. Ook wil de provincie enkele bijlagen van de Omgevingsverordeningen wijzigen. Hierin zijn aanvullende regels vastgesteld, zoals bijvoorbeeld in de Omgevingsregeling NH2020.

Reageren op de voorgestelde wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen in beide Omgevingsverordeningen liggen van maandag 22 augustus tot en met maandag 3 oktober ter inzage. Iedereen die dat wil kan in deze periode op het ontwerp reageren. De ontvangen reacties worden verwerkt en, waar van toepassing, meegenomen in het definitieve besluit. Naar verwachting treden de wijzigingen per 1 januari 2023 in werking. Het gaat om in totaal 19 wijzigingen in de werkingsgebieden en 4 wijzigingen in de bijlagen.

Werkingsgebieden periodiek gewijzigd

Door specifieke ontwikkelingen in een gebied, of vanwege wensen uit de omgeving, kan het nodig zijn om de grenzen van een werkingsgebied, of de inhoud van bijlagen in de Omgevingsverordening, aan te passen. Deze wijzigingen wil de provincie twee keer per jaar doorvoeren, zodat ze op 1 juli en 1 januari in werking kunnen treden. Op deze manier zorgt de provincie voor een herkenbare, vaste werkwijze en worden ontwikkelingen binnen een redelijke termijn aangepast in de verordening.