Duurzame Dinsdag: Dit doet Alkmaar tegen klimaatverandering

Geschreven door Redactie
Duurzame Dinsdag: Dit doet Alkmaar tegen klimaatverandering

Het was dinsdag Duurzame Dinsdag in Alkmaar. Een goed moment om in beeld te brengen wat gemeente Alkmaar doet rondom duurzaamheid.

Zo werken ze aan verschillende projecten in Programma Duurzaam Alkmaar om klimaatverandering tegen te gaan.

In Programma Duurzaam Alkmaar staan projecten beschreven die als belangrijkste doel hebben om CO2-uitstoot te verminderen. Dat gebeurt door energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Zo onderzoeken we hoe we slim duurzame energie kunnen opwekken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op geluidschermen.

Naast de CO2-vermindering werkt gemeente Alkmaar aan een klimaatadaptatiestrategie. De toenemende klimaatverandering veroorzaakt steeds meer problemen zoals wateroverlast, droogte, hittestress en overstroming.

In bijna alle projecten werken ze samen met partners zoals Provincie Noord Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, maar ook met omliggende gemeenten en lokale ondernemers. Alkmaar is een ‘Global Goals‘ Gemeente. Dat betekent dat gemeente Alkmaar bijdraagt aan de 17 doelen voor een eerlijke en duurzame wereld. Bekijk hoe inwoners en ondernemers in Alkmaar daar ook aan bijdragen via Global Goals Alkmaar.

Natuurlijk heeft de gemeente de inzet van inwoners nodig. Met subsidies, inspiratie en acties stimuleren ze jou om ook energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Gemeente Alkmaar is aangesloten bij de onafhankelijke organisatie Duurzaam Bouwloket. Alle inwoners kunnen daar terecht voor gratis advies over kleine en grote duurzame aanpassingen in huis. Via Duurzame Huizen Route of Slimme Buur zie je hoe stad-en dorpsgenoten het aanpakken. Kom ook langs bij de Doe Duurzaam bus én als huiseigenaar kun je 70,00 euro besteden aan energiebesparende producten via de RRE-regeling. Bestel gemakkelijk online een box met energiebesparende producten via www.woonwijzerwinst.nl.