Het Nederlands Vestingmuseum gaat exposities vernieuwen

Het Nederlands Vestingmuseum gaat exposities vernieuwen

Het Nederlands Vestingmuseum gaat dit winterseizoen haar exposities opnieuw inrichten.

Het museum is sinds 1955 gevestigd op bastion Turfpoort in Naarden-Vesting. Deze erfgoedlocatie is als onderdeel van de Hollandse Waterlinies sinds dit jaar ook Unesco Werelderfgoed. Om het museum aan te passen aan de gevolgen van de coronacrisis, heeft het financiële bijdragen ontvangen van de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Gooise Meren, het Mondriaan Fonds en het Kickstart Cultuurfonds

Om meer ruimte voor bezoekers te creëren, wordt de huidige inrichting verwijderd en worden de kazematten grotendeels teruggebracht naar hun oorspronkelijke staat. In deze authentieke ruimtes worden de verhalen uit de roemruchte geschiedenis van Naarden straks op een dynamische manier gepresenteerd met videoprojecties op de gewelven. De beelden worden ondersteund met audio in het Nederlands en Engels. De collectie van het museum wordt ondergebracht in een nieuw in te richten expositieruimte. Ook worden er weer kanonnen geplaatst in de kanonkelders, zodat bezoekers een goed inzicht krijgen hoe het bastion en de kazematten ooit functioneerden als verdedigingswerk.

Tijdens de herinrichting blijft het museum gewoon geopend. Om hinder voor bezoekers tot een minimum te beperken, wordt er gelijktijdig maar in één kazemat gewerkt aan de vernieuwing. De werkzaamheden starten in november en zijn eind maart 2022 gereed. Raadpleeg de website van het museum voor de actuele openingstijden en de bezoekersvoorwaarden in verband met eventuele coronabeperkingen: www.vestingmuseum.nl

Onze Ambassadeurs