Koningin Máxima is bij aanbieding ‘Staat van het mkb 2021’ en bezoekt 3D Makers Zone

Geschreven door Redactie

Hare Majesteit Koningin Máxima is donderdagochtend 18 november bij de 3D Makers Zone in Haarlem aanwezig bij de aanbieding van het Jaarbericht ‘Staat van het mkb 2021’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Het jaarbericht wordt in aanwezigheid van alle comitéleden door voorzitter Harold Goddijn aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Stef Blok. Het bezoek wordt afgesloten met een webinar vanuit de studio van het bedrijf. Koningin Máxima, lid van het Comité, en minister Blok nemen ook deel aan het webinar.

Het Jaarbericht ‘Staat van het mkb’ wordt voor de zesde keer uitgebracht. Het is een trendanalyse van het midden- en kleinbedrijf, vooral gebaseerd op de meest recente data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers en analyses geven inzicht in de economische situatie van het mkb in Nederland. De kernvraag van het webinar is: ‘Hoe staat het mkb er nu echt voor?’. Mede door de coronacrisis was en is het een spannende tijd voor veel ondernemers. In de advisering aan het kabinet legt het Comité het accent op drie hoofdthema’s; investeren in innovatie en groei, waaronder betere financieringsmogelijkheden, arbeidsmarktmobiliteit en het versterken van ondernemerschap.

Met het bezoek aan de 3D Makers Zone vraagt het Comité ook aandacht voor de Dag van de Ondernemer die op vrijdag 19 november wordt gehouden. Koningin Máxima krijgt samen met minister Blok, Harold Goddijn en de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof een rondleiding door de fabriekshal. Het bedrijf is gespecialiseerd in industrieel 3D-printen. Daarnaast heeft het de status van fieldlab voor de bouwsector en de innovatieve industrie. In een fieldlab werken bedrijven en kennisinstellingen op de bedrijfslocatie nauw met elkaar samen. De 3D Makers Zone heeft verder de zogeheten Smart Makers Academy opgericht waarin andere bedrijven in de regio worden geholpen met digitalisering. Koningin Máxima en minister Blok spreken met medewerkers en stagiaires. Ook ontvangen zij samen met een docent van het NOVA College de ‘Handreiking Ondernemerscompetenties’. Deze is geschreven in opdracht van O2LAB, een recent initiatief van het Comité om ondernemerschap bij studenten in het voortgezet onderwijs te stimuleren. Na afloop van de rondleiding biedt Harold Goddijn het jaarbericht aan minister Blok aan.

Aansluitend is er een webinar in de studio van het bedrijf. In de eerste gespreksronde gaan Koningin Máxima en minister Blok in op enkele adviezen uit het jaarbericht. In het afgelopen jaar heeft Koningin Máxima als lid van het Comité een reeks (digitale) werkbezoeken afgelegd bij ondernemers, vaak samen met SER-voorzitter Mariette Hamer. In de tweede ronde gaan prof. Barbara Baarsma, lid van het Comité, Jacco Vonhof, en Herman van Bolhuis, directeur van 3D Makers Zone in op de vraag wat bedrijven en de overheid moeten doen om het mkb sterk en concurrerend te laten blijven.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf.