Een mouw die communiceert?

Geschreven door Roan Tooms

Een groep studenten van de TU Eindhoven heeft een mouw voor aan je arm ontworpen waarmee mensen elke vreemde taal kunnen voelen en begrijpen.

Deze mouw kan dus een uitkomst zijn voor mensen die doof zijn. Die kunnen door de trillingen de taal herkennen en begrijpen. Team HART is het afgelopen jaar opgericht en heeft nu al 20 leden. Afgelopen vrijdag presenteerde ze een prototype van deze mouw.

Het kan tekst in elke taal omzetten in trillingen. Hiervoor is er een speciale triltaal ontwikkeld die universeel is over de hele wereld. Deze taal is vooral gebaseerd op 39 klanken die voorkomen in de Engelse taal.

Het computerprogramma in de sleeve zet de tekst die geschreven staat om in het Engels en zet deze weer om in klankeenheden. Die worden op hun beurt omgezet in trillingen en deze trillingen voelt de gebruiker in zijn of haar arm. Elke klank heeft zijn eigen trilling en combinatie van deze trillingen maakt een zin.

Het is wellicht baanbrekend voor de communicatie die wij nu met elkaar hebben!


Onze Ambassadeurs