ILT legt LOD’s op voor zwaar glas bij gedistilleerde drank

Geschreven door Redactie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vijftien lasten onder dwangsommen (LOD’s) opgelegd aan producenten en importeurs van gedistilleerde dranken voor 28 verschillende producten.

De glazen flessen van alcoholische dranken zoals whisky, likeur en gin voldoen niet aan het Besluit beheer verpakkingen 2014 (Bbv). Hierin staan o.a. regels over het maximale gewicht en volume van het glas van de flessen. Tot nog toe kunnen de betreffende bedrijven niet aantonen waarom ze niet kunnen voldoen aan de eisen van het Bbv.

Last onder dwangsom

Het Bbv schrijft voor dat de flessen zo licht mogelijk moeten zijn. Daarnaast moet het volume en gewicht van een verpakking worden beperkt tot de minimale hoeveelheid die nodig is voor een veilig, hygiënisch en aanvaardbaar verpakt product voor de consument.

Sinds het voorjaar van 2021 is de ILT in gesprek met de producenten en importeurs van gedistilleerde dranken, maar die zetten onvoldoende stappen om de verpakkingen lichter te maken. Dit is niet altijd even gemakkelijk; soms zijn ze afhankelijk van bijvoorbeeld de glasproducent om aan de juiste informatie te komen.

Hoewel de ILT begrip heeft voor dit proces stelt ze wel een duidelijk einddoel. De bedrijven krijgen tot maart/april 2022 de tijd om de juiste informatie aan te leveren. Lukt dat niet, dan verbeurt de ILT de LOD’s. Dit kan oplopen van 500 tot 1.500 euro per verpakking per week, met resp. een maximum van 9.000 en 27.000 euro per verpakking.

Minder milieubelastend

De ILT wil bedrijven stimuleren om zo duurzaam mogelijk te werken door zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken en afval zoveel mogelijk te beperken. Daarmee vermindert ook de hoeveelheid energie die nodig is om een product te maken en te vervoeren. Ook branchevereniging SpiritsNL stimuleert dit door het delen van kennis, door hier meer aandacht aan te besteden en nieuwe doelen te stellen.

Volgens de ILT zijn er mogelijkheden om de verpakking van gedistilleerde dranken minder belastend voor het milieu te maken. Zo kan de glazen verpakking lichter worden gemaakt in samenhang met de dozen waarin de fles wordt verpakt. Daarnaast kan er bijvoorbeeld ook worden gedacht aan het materiaal van de etiketten en het materiaal en gewicht van de doppen.Onze Ambassadeurs