Wetenschappers trainen goudvissen om een vis-aangedreven voertuig op het land te besturen

Wetenschappers trainen goudvissen om een vis-aangedreven voertuig op het land te besturen

De vissen leerden een vistank op wielen te besturen.

Wat is het nut van dit experiment? In de rij-rat studie uit 2019 probeerden de onderzoekers te kijken naar omgevingsstress, en autorijden is een activiteit die het stressniveau bij de ratten bleek te verminderen. Deze studie, uitgevoerd door Shachar Givon en collega's aan de Ben-Gurion University of the Negev in Israël en gepubliceerd in Behavioral Brain Research, was erop gericht om iets anders te ontdekken.

Meer bepaald was het de bedoeling na te gaan of de navigatievaardigheden van de vissen universeel zijn en werken in extreem onbekende omgevingen, een concept dat bekend staat als domain transfer methodology. En je moet toegeven dat het besturen van een tank in een behuizing in een onderzoekslab een behoorlijk onbekende omgeving is voor een goudvis.

Mooie vistank. Hoe snel gaat hij?

De FOV is, in essentie, een aquarium op wielen. In tegenstelling tot de rattenmobiel is er geen fysieke besturing die de vissen moeten leren gebruiken. In plaats daarvan volgt een naar beneden gerichte camera de positie van de vis in de tank. Als de vis zich dicht bij een van de wanden van de tank bevindt en naar buiten kijkt, zal het visbesturingsalgoritme (dat draait op een ingebouwde Raspberry Pi 3B+) het beeldveld in die richting verplaatsen. Een lidarsensor op dezelfde mast heft het visbesturingsalgoritme op als de FOV binnen 20 cm van de wanden van de terrestrische omgeving komt, een behuizing van 4x3 meter.

Onze Ambassadeurs