Provincie biedt opnieuw subsidie voor kleinschalige circulaire activiteiten

Geschreven door Redactie
Provincie biedt opnieuw subsidie voor kleinschalige circulaire activiteiten

De provincie biedt opnieuw subsidie aan voor stichtingen en verenigingen die de kennis van inwoners over circulaire economie willen vergroten en hen willen enthousiasmeren.

De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die laten zien wat het nut, de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie.

De regeling werd in 2020 voor het eerst opengesteld. In de afgelopen 2 jaar bleek dat een kleine financiële bijdrage stichtingen of verenigingen kan helpen om activiteiten van de grond te krijgen of breder onder de aandacht te brengen. Zo verschijnt er dit jaar een expositie in Zaandam voor scholieren over de impact van de kledingindustrie en het initiatief Ketting Kledingruil kan met de bijdrage nog meer Noord-Hollandse inwoners interesseren voor het ruilen van kleding met mensen uit de buurt.

‘Allemaal puzzelstukjes in deze grote opgave’

Gedeputeerde Zita Pels: "De overgang naar een circulaire economie is alleen mogelijk wanneer iedereen zich bewust wordt van de noodzaak en ook van de kansen! Wij zetten ons er als provincie voor in door zelf circulair in te kopen en aan te besteden. Daarnaast helpen we ondernemers en medeoverheden met circulariteit. Maar zonder onze inwoners, de consumenten, redden we het niet. De initiatieven die wij met deze regeling ondersteunen helpen hierbij. Hoe klein het misschien ook lijkt, het zijn allemaal puzzelstukjes in deze grote opgave.”

In 2022 stelt de provincie opnieuw € 25.000,- beschikbaar en de subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, met een maximum van € 5.000,- per project. Meer informatie over de subsidie is via deze link te vinden. Subsidieaanvragen worden direct in behandeling genomen. De regeling staat open tot het subsidieplafond is bereikt en uiterlijk tot en met 30 oktober 2022.