Weblog Ilse Zaal: "Meer ruimte nodig voor recreatie"

Geschreven door Redactie
Weblog Ilse Zaal:

Recreatiemogelijkheden in de nabije omgeving zijn belangrijk. Het biedt bewoners en bezoekers de mogelijkheid om te bewegen in de buitenlucht, het Noord-Hollandse landschap te ontdekken en te ontspannen.

Gelukkig weten steeds meer mensen de stranden, het bos, de duinen en de recreatiegebieden te vinden. Ik juich dat toe, maar tegelijkertijd is deze trend ook aanleiding om goed met elkaar te kijken naar de toekomst van de recreatieve ruimte in onze provincie. Recent onderzoek in opdracht van de provincie laat zien dat er nu al onvoldoende ruimte is en dat dit tekort de komende jaren flink zal toenemen.

Vrijetijdsactiviteiten

Het aantal inwoners in Noord-Holland groeit naar verwachting van bijna 2,9 miljoen in 2021 naar bijna 3,4 miljoen in 2050. Dat is een stijging van ongeveer 500.000 inwoners. Bovenop de jaarlijkse 114 miljoen vrijetijdsactiviteiten in 2018, verwachten we voor 2030 nog 43 miljoen extra vrijetijdsactiviteiten per jaar in de provincie, waarvan minimaal 10 miljoen buitenrecreatie-activiteiten en 10 miljoen sportieve activiteiten (ook deels in het groen).

Ook het aantal toeristische overnachtingen (binnenlands en buitenlands) neemt naar verwachting toe met 33%, dat is een stijging van bijna 17,2 miljoen. Hierdoor wordt de vraag naar groene recreatieruimte groter en neemt de recreatieve druk toe.

De uitkomsten van het onderzoek komen niet geheel als een verrassing. De verwachte toename van de behoefte aan voorzieningen voor recreatie en toerisme in Noord-Holland was voor de provincie al reden om voor het eerst sinds lange tijd een Visie recreatie en toerisme te maken. Hierin bekijken wij recreatie en toerisme in samenhang en willen wij de sector, inclusief regionale en lokale partijen die werken aan recreatie en toerisme, nog meer ondersteunen en versterken. En wij vinden het belangrijk om de toegevoegde waarde van recreatie en toerisme voor het welzijn en de welvaart van de Noord-Hollanders te vergroten.

Onze Ambassadeurs