€ 1,5 miljoen voor verduurzamen culturele instellingen

Geschreven door Redactie

Eigenaren van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun gebouwen.

Er is € 1,5 miljoen beschikbaar. De bestaande regeling is aangepast waardoor nog meer instellingen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

De provincie Noord-Holland helpt culturele instellingen met het verduurzamen van panden. Dit maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld een bibliotheek, archief of theater minder energie verbruikt of zelf energie gaat opwekken. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen en daarnaast ook  gebruikmaken van ontzorgings-/begeleidingsprogramma’s voor monumenten en de culturele sector.

Maatwerk

De provincie richt zich met name op een specifieke groep gebouwen omdat verduurzamen van monumenten lastig en complex is en vaak om maatwerk vraagt. Culturele instellingen zijn, als het geen monumenten zijn, veelal gehuisvest in verouderde gebouwen waar nog nauwelijks verduurzamingsmaatregelen genomen zijn. Ook hier zijn specifieke maatregelen nodig die passen bij de functie van het gebouw. Theaters vragen immers een andere aanpak dan een erfgoedmuseum. Dit alles vereist niet alleen specialistische kennis maar vertraagt ook de daadwerkelijke verduurzaming.