Elke dag SimCity in het Noordzeekanaalgebied

Geschreven door Redactie
Elke dag SimCity in het Noordzeekanaalgebied

Energietransitie, woningbouw, circulaire economie en het uitbreiden van het stroomnet.

Aan ambitieuze plannen geen gebrek in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) tussen IJmuiden en Amsterdam. Maar is er wel voldoende ruimte voor al deze duurzame ambities? Deze vraag stond centraal tijdens een werkbezoek van Gedeputeerde Staten aan het havengebied.

“Kennen jullie SimCity? Eigenlijk spelen we hier elke dag dat spel”, omschreef Dorine Bosman, Chief Investment Officer van de Port of Amsterdam, de vele uitdagingen in het NZKG en verder in het NZKG. Want hoe gaan we zo goed mogelijk om met de schaarse ruimte die we hebben, vroeg ook de kersverse gedeputeerde Rosan Kocken (Circulaire economie & Zeehavens) zich af. “We staan aan de vooravond van een hele grote puzzel in de havens. Nieuwe energie, circulaire bedrijvigheid, maar ook wonen, mobiliteit en natuur zoeken een plek in deze gebieden vol industrie en havenactiviteiten. Door hier te varen en te praten met gemeenten en bedrijven, wordt de puzzel direct tastbaar.”

Economie versus wonen

Dat bleek ook tijdens de presentatie van de gemeente Zaanstad in het monumentale pakhuis De Vrede in de Achtersluispolder. Het omliggende gebied herbergt momenteel zo’n 400 bedrijven, van kantoren tot zware industrie. Gezamenlijk zijn deze bedrijven goed voor 3.500 banen. De gemeente wil de polder omvormen tot een woon-werkgebied met hoogwaardig openbaar vervoer. “Er spelen echter veel ontwikkelingen die ruimte vragen en het nemen van beslissingen moeilijk maken”, schetste wethouder Wessel Breunesse. “Moet dit gebied ‘economisch’ blijven of gaan we dit combineren met wonen? En is dat te combineren met de milieuruimte die sommige bedrijven in de omgeving nodig hebben? Dat zijn echte dilemma's.”