Provincie start met circulair bouwexpert

Geschreven door Redactie
Provincie start met circulair bouwexpert

De provincie Noord-Holland heeft Roel Tijssens aangesteld als circulair bouwexpert.

Roel Tijssens gaat het komende jaar gemeenten en woningcorporaties in Noord-Holland ondersteunen om bouwprojecten zo circulair mogelijk te realiseren.

Gedeputeerde circulaire economie Rosan Kocken: In de actieagenda circulaire economie die vorig jaar werd vastgesteld, is bouw een belangrijk aandachtsgebied. De bouwsector zorgt voor ruim 10% van de nationale CO2 uitstoot en er worden nog veel te veel grondstoffen verspild. Circulair bouwen levert op beide punten winst op.  Daarbij kan bouwen op basis van circulaire strategieën, zoals modulair bouwen, ook een versnelling voor de woningbouwopgave opleveren.”

Van doelen naar uitvoering

Landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk zijn er ambitieuze doelen op het gebied van circulair bouwen. Een groot deel van het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt of gerecycled, maar vaak op een laagwaardige manier. Hoogwaardige circulaire toepassingen in de bouw zorgen voor een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot en verminderen het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen. Voorbeelden zijn houtbouw en modulair bouwen. De provincie wil met de circulair bouwexpert gemeenten ondersteunen om de ambitieuze doelen tot uitvoering te brengen in concrete bouwprojecten door onder meer kennis te delen en partijen aan elkaar te verbinden.

Onze Ambassadeurs