Dit doet Alkmaar tegen klimaatverandering

Dit doet Alkmaar tegen klimaatverandering

Gister was het Duurzame Dinsdag

Een goed moment om in beeld te brengen wat gemeente Alkmaar doet rondom duurzaamheid. Zo werken we aan verschillende projecten in Programma Duurzaam Alkmaar om klimaatverandering tegen te gaan. We werken onder andere samen met omliggende gemeenten, maar vragen ook uw inzet.

Projecten in Programma Duurzaam Alkmaar

In Programma Duurzaam Alkmaar staan projecten beschreven die als belangrijkste doel hebben om CO2-uitstoot te verminderen. Dat gebeurt door energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Zo onderzoeken we hoe we slim duurzame energie kunnen opwekken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op geluidschermen.

De klimaatadaptatiestrategie

Naast de CO2-vermindering werkt gemeente Alkmaar aan een klimaatadaptatiestrategie. De toenemende klimaatverandering veroorzaakt steeds meer problemen zoals wateroverlast, droogte, hittestress en overstroming. Wij kunnen onze leefomgeving aanpassen aan deze problemen. Dit noemen we klimaatadaptatie, het inrichten van onze leefruimte op een manier dat deze problemen worden teruggedrongen. Ook werkt de gemeente hard aan vergroening, zowel in de openbare buitenruimte (steen eruit, groen erin) en via publieksacties als ‘Steenbreek’ (groene tuinen)’ en 250 geveltuinen.

Samenwerken

In bijna alle projecten werken we samen met partners zoals Provincie Noord Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, maar ook met omliggende gemeenten en lokale ondernemers. Alkmaar is een ‘Global Goals‘ Gemeente. Dat betekent dat gemeente Alkmaar bijdraagt aan de 17 doelen voor een eerlijke en duurzame wereld. Bekijk hoe inwoners en ondernemers in Alkmaar daar ook aan bijdragen via Global Goals Alkmaar.

Wat kunt u doen?

Natuurlijk heeft de gemeente de inzet van inwoners nodig. Met subsidies, inspiratie en acties stimuleren we u om ook energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Gemeente Alkmaar is aangesloten bij de onafhankelijke organisatie Duurzaam Bouwloket. Alle inwoners kunnen daar terecht voor gratis advies over kleine en grote duurzame aanpassingen in huis. Via Duurzame Huizen Route of Slimme Buur ziet u hoe stad-en dorpsgenoten het aanpakken. Kom ook langs bij de Doe Duurzaam bus én als huiseigenaar kunt u € 70,- besteden aan energiebesparende producten via de RRE-regeling. Bestel gemakkelijk online een box met energiebesparende producten via www.woonwijzerwinst.nl.