Maatschappelijk Regisseur brengt in Alkmaar kwetsbare doelgroepen in beweging

Geschreven door Redactie
Maatschappelijk Regisseur brengt in Alkmaar kwetsbare doelgroepen in beweging

De Maatschappelijk Regisseur van Stichting Sport-Z zet zich in Alkmaar actief in om verschillende doelgroepen in de samenleving te vitaliseren.

Door sport- en beweegactiviteiten op te zetten laat zij kwetsbare doelgroepen meedoen, en enthousiasmeert zij deze inwoners letterlijk om in beweging te komen. De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat alle inwoners deelnemen aan de samenleving en actief aan de slag gaan met de eigen gezondheid en het sociaal-mentaal welbevinden. Met name voor kwetsbare doelgroepen is deze zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend.

Sport-Z gaat daarom in gesprek met wijk- en gebiedsteams, de sportregisseurs, (maatschappelijke) organisaties en uiteraard de doelgroepen zelf. Daarnaast start zij programma’s en activiteiten in de wijk op om deze inwoners daadwerkelijk in beweging te brengen. Ook inwoners die dichtbij een doelgroep staan die nu nog nauwelijks beweegt, hier ideeën over hebben of andere waardevolle informatie willen delen, kunnen deel uitmaken van dit netwerk. Hun wordt gevraagd contact op te nemen met de maatschappelijk regisseur via m.stoop@sport-z.org of 06-11149728. Zo werken de gemeente Alkmaar, Sport-Z, partners en sleutelfiguren in de wijk samen aan het verhogen van de algehele gezondheid van álle Alkmaarders.


Onze Ambassadeurs