Provincie maakt nog een zonnepark bij Hoofddorp mogelijk

Geschreven door Redactie
Provincie maakt nog een zonnepark bij Hoofddorp mogelijk

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen ruimte bieden aan een zonnepark van 60 hectare ten oosten van Hoofddorp aan de A5.

Het park past binnen de Regionale Energiestrategie voor Noord-Holland Zuid, waarin ruimte voor een ‘zonnecarré’ rond Schiphol is opgenomen.

Om zonneparken groter dan 25 hectare mogelijk te maken, kunnen GS gebieden aanwijzen waar zoninitiatieven kunnen komen. Dat is geregeld in de Omgevingsverordening. Op deze manier wordt ruimte gegeven aan initiatieven die draagvlak hebben in de omgeving en die goed worden ingepast in de omgeving. Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.

Voorwaarden

In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ hebben GS aangegeven te willen onderzoeken of zonne-akkers in de Schipholregio een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de ganzenoverlast. Bij de plannen voor het zonnepark, die de biodiversiteit in het gebied moeten versterken, wordt daarom ook meegenomen dat de ontwikkelingen geen ganzen aantrekken.

De initiatiefnemers voor het zonnepark hebben een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer. Een voorlopige vergunningaanvraag moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Daarna wordt deze openbaar gemaakt via de website van de gemeente en kunnen geïnteresseerden een zienswijze indienen.

Om te zorgen dat het zonnepark goed ingepast wordt in de omgeving is de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) gevraagd om advies.