Meer sociale contacten voor senioren en skatebaan voor jeugd in Huizen

Geschreven door Redactie
Meer sociale contacten voor senioren en skatebaan voor jeugd in Huizen

Activiteiten en passend vrijwilligerswerk voor senioren, een splinternieuwe skatebaan en skatelessen voor de jeugd.

Dat zijn de acties die de gemeente Huizen oppakt, zodat senioren meer sociale contacten in de buurt krijgen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten op een sportieve plek. De gemeente maakt gebruik van een subsidie van de provincie die is bedoeld om de maatschappelijke effecten van de coronacrisis te verzachten.

“We hoorden dat 55-plussers die zelfstandig in een seniorencomplex of aanleunwoning wonen, zich vaker eenzaam voelen. Dat werd versterkt door de coronapandemie. Daar wilden we als gemeente wat aan doen. We maken daarvoor gebruik van een subsidie van de provincie”, legt beleidsmedewerker WMO Elsemieke Giezen uit. Een opbouwwerker van Versa Welzijn in Huizen ging aan de slag met het inventariseren van de wensen van de senioren. Giezen: “Gewoon door in de wooncomplexen met een grote kar koffie beneden bij de lift te zitten en met bewoners in gesprek te gaan”. Op basis daarvan worden allerlei activiteiten en clubs voor senioren opgezet. “Ook bleken er activiteiten te bestaan waar wij geen weet van hadden. Zo organiseert een kerk naast een seniorencomplex af en toe een gezamenlijke maaltijd. Daar geven we dan meer bekendheid aan.”

Zinvol vrijwilligerswerk

Veel senioren in Huizen die door corona waren gestopt met hun vrijwilligerswerk bij de sportvereniging of het Huizer Museum, kwamen niet uit zichzelf terug. De vrijwilligerscentrale in Huizen gaat nu lokale organisaties helpen hun vrijwilligerswerk beter af te stemmen op de behoeften van oudere vrijwilligers, bijvoorbeeld door meer vrijheid en flexibiliteit. Veel senioren vinden het ook belangrijk zinvol bezig te zijn. Voor de intensieve vrijwilligersbanen, zoals de ‘maatjes’ voor mensen met bijvoorbeeld Parkinson of dementie, start de vrijwilligerscentrale wervingscampagnes, zodat er meer en betere matches komen. Ook krijgt deze groep vrijwilligers extra training en ondersteuning.

Onze Ambassadeurs