Werkloosheid in juni onder 300 duizend

Geschreven door Redactie
Werkloosheid in juni onder 300 duizend

In juni 2021 waren minder dan 300 duizend mensen werkloos. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking.

De laatste keer dat er zo weinig werklozen waren, was in maart 2020. In maart 2020 begon net de coronscrisis.

Over het afgelopen kwartaal daalde het aantal werklozen met 10 duizend per maand. Het aantal werkenden nam in dezelfde periode toe met 21 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

UWV registreerde eind juni ruim 238 duizend lopende WW-uiterkingen, dat is minder dan net voor het begin van de corona crisis.

Verschillende leeftijdsgroepen

In juni hadden 4,0 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 12 duizend per maand gedaald. Vooral jongeren zijn in juni weer vaker actief op de arbeidsmarkt.

Ontwikkeling sinds 2014

2020 was een turbulent jaar voor de ontwikkeling van de werkloosheid. In het eerste kwartaal daalde de werkloosheid vrij krachtig. Dat kwam niet alleen doordat de werkzame beroepsbevolking groeide, maar ook doordat meer werklozen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt dan er toestroomden vanuit de niet-beroepsbevolking (de netto-instroom was negatief). Die situatie had zich voor het laatst voorgedaan in 2014, tijdens de vorige crisis.

Met het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 liep de werkloosheid snel op. De werkloosheid groeide van beide kanten (de netto-instroom was positief vanuit zowel de werkzame beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking). Vanaf november 2020 tot en met maart 2021 gold het omgekeerde en daalde de werkloosheid weer.