Gemeente Alkmaar werkt samen met Alkmaars Bolwerk aan compacter kernwinkelgebied

Gemeente Alkmaar werkt samen met Alkmaars Bolwerk aan compacter kernwinkelgebied

De gemeente Alkmaar werkt samen met ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk aan een compactere binnenstad van Alkmaar zodat leegstand wordt teruggedrongen en het een aantrekkelijk en een gezellige plek blijft om te winkelen.

Leegstand aanpakken en gezellig winkelen

Mede door de opkomst van online shoppen en de komst van Covid-19 neemt in veel winkelgebieden de leegstand toe. Dit zorgt ervoor dat het minder aantrekkelijk is voor consumenten om gezellig te gaan winkelen. Minder consumenten betekent minder winkels. Minder winkels betekent minder gezelligheid en reuring in de stad.

Betrekken eigenaren

Een gezond kernwinkelgebied ontstaat door een mix van wonen, verblijven en ondernemen slim te combineren of bijvoorbeeld een andere functie te geven. Om de juiste mix hierin te vinden heeft Alkmaar samen met de ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk, het Kadaster ingeschakeld. De gemeente en eigenaren hebben elkaar namelijk hard nodig om resultaat te bereiken.

‘De fantastische historische binnenstad van Alkmaar is de ‘place to be’; de topwinkellocatie voor de regio. Daar moeten we alles aan doen om dit te behouden. Dit doen we niet alleen. Door intensief samen te werken met onze partners, zoals de vastgoedeigenaren, versterken we elkaar en komen tot mooie oplossingen. Dit onderzoek is de volgende stap in de ontwikkeling van de binnenstad. - Pieter Dijkman, wethouder economie


Onafhankelijk en deskundige partij

Het Kadaster is een ervaren, onafhankelijke en deskundige partij op het gebied van data, vastgoed en samenwerken met eigenaren. Door data slim te combineren wordt inzichtelijk waar uitdagingen en kansen liggen om tot een toekomstbestendig centrumgebied te komen. Dit kan bijvoorbeeld door winkels naar het kernwinkelgebied te verplaatsen. Maar ook door andere functies zoals bijvoorbeeld zorg, onderwijs of dienstverlening te faciliteren.

Samen werken aan een toekomst

Naast de data-analyse heeft het Kadaster eerste gesprekken gevoerd met individuele eigenaren. In september wordt dit vervolgd met een eigenarenavond. De eigenaren van commercieel vastgoed in de binnenstad krijgen dan per deelgebied een uitnodiging voor deze avond. Doel van de avond is om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendige binnenstad en leegstand te reduceren.