Nieuwe codes voor Waterstof op de Energielijst 2022

Nieuwe codes voor Waterstof op de Energielijst 2022

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn een belangrijke verandering op de Energielijst 2022.

Bedrijven die investeren in technieken genoemd in de Energielijst, kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) tot 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. In 2022 is er een budget van €149 miljoen beschikbaar. Zo ondersteunt het kabinet ondernemers die investeren in energiezuinige technieken.

Ieder jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Ook voor 2022 zijn er technieken toegevoegd en verwijderd en zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. Voor de transitie naar een klimaatneutrale samenleving speelt waterstof een belangrijke rol. Om deze ontwikkeling te ondersteunen is een drietal nieuwe bedrijfsmiddelen in de regeling opgenomen:
productie van waterstof door middel van elektrolyse;
stationaire opslag van waterstof;
aansluiting op private waterstofnetwerken.

Dit betekent voor ondernemers dat investeringen die zij doen in deze bedrijfsmiddelen fiscaal voordeel opleveren, door gebruik te maken van de EIA. Daarnaast is de code voor omzetting van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) aangepast.

Een andere belangrijke wijziging is de levensduureis van LED-verlichting. Voortaan moet LED-verlichting voldoen aan de levensduureis L90 en aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt. Met deze wijziging wordt alleen nog verlichting gestimuleerd die energiezuinig is en een lange levensduur heeft.
Energietransitie en CO2-emissiereductie

Er is een omschrijving toegevoegd voor het collectief verwarmen en koelen van woningen en andere gebouwen met behulp van een bron en een warmtepomp. Deze omschrijving is met name gericht op het vervangen van gasgestookte verwarming in bestaande gebouwen. Voor de transitie naar een schone, klimaatneutrale samenleving zal waterstof een belangrijke rol gaan spelen. Om de ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen is een drietal nieuwe specifieke bedrijfsmiddelen in de regeling opgenomen. De stimulering wordt gericht op de productie van waterstof door middel van elektrolyse, stationaire opslag van waterstof en private waterstofnetwerken.

Normaalgesproken organiseren de EIA en de MIA\Vamil aan het begin van het jaar een bijeenkomst, om toelichting te geven op de wijzigingen. Vanwege de recent aangescherpte coronamaatregelen, organiseren we in 2022 geen bijeenkomst op locatie. Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen kunt u terecht op onze website.

Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Jaarlijks behandelen we zo’n 20.000 aanvragen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Dit levert onder andere een energiebesparing van 522 miljoen m3 in aardgas op. Zo levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.